Piękne Tatry

Czas Wolny

w regionie Zamagurza

Przewodnik w droga transparentny przedzielony został na nieco rozdziałów, w których można odszukać pociągającą ofertę. Para podstawowe rozdziały zwięźle omawiają walory przyrodnicze oraz bajkę regionu leżącego zbytnio Magurą Spiską. Większa część tekstu publikacji pochłania zrecenzowanie samotnych miejscowości Zamagurza w czterech wersjach lingwistycznych natomiast w kolejności literowej. Niedaleko wszystkiej miejscowości na pierwszej stronie znajdują się piktogramy, jakie gwarantują szybką orientację w miejscowej ofercie, co potężna w ową stronę dostrzec, przetrzymać dodatkowo z jakich posługi wolno skorzystać. Wyjaśnienia piktogramów znajdują się na paginie 3-4. Zwolnienia w indywidualnych tekstach nie są zatwierdzone także jest dozwolone je zidentyfikować na przesłance rozmiarów, oznaczonych tłustym drukiem w nawiasie. Przedostatni rozdzielenie przewodnika brzmi szczegółowy opis załatwionych tropów turystycznych, pieszych, rowerowych, narciarskich, wodnych i konnych, generalnie spośród komputem przystani flisackich, stacji narciarskich, uzdrowisk i innych miejscowych atrakcji. W finalizowaniu książki można przyuważyć informacje o kalendarzu tradycyjnych balangi kulturalnych plus sportowych, jakie odbywają się w regionie Zamagurza, spis muzeów także pinakoteki – z danymi kontaktowymi, godzinami mszy św.w pojedynczych miejscowościach, w sąsiedztwie możności jakich jest dozwolone zwiedzić miejscowe kościoły, informator rezerwatów przyrody natomiast zabytków, możności infrastruktury komunikacyjnej z przydzielonymi przejściami demarkacyjnymi dodatkowo innymi istotnymi kontaktami telefonicznymi po polskiej i słowackiej stronie Zamagurza. Do poradnika dołączono szczegółową mapę pasu z określonymi marszrutami krajoznawczymi, starociami zaś innymi niezbędnymi danami.